In deze sectie vindt u een theoretische uitleg van een aantal facetten en termen uit de reologie en viscositeit. Aangezien er een hoop onduidelijkheid is over verschillende termen en eenheden in de reologie worden deze extra toegelicht.

De Wet van Newton

In de reologie wordt veel gesproken over Newtonse en niet-Newtonse vloeistoffen. Om deze termen de begrijpen is het noodzakelijk om de term Newton nader te verklaren. Deze term komt uit de Wet van Newton, deze zegt: ...De viscositeit van een vloeistof is een... Lees verder

Absolute en relatieve viscositeit

Bij het bovenstaand model, dat beschreven is door Newton gaat men er van uit, dat de afstand tussen de platen (X) relatief klein is. Daarbij zijn de beschreven parameters, zoals snelheid en oppervlakte van de platen tevens exact bekend.

Zou men viscositeit meten met een viscositeitmeter, die aan... Lees verder

Kinematische viscositeit

De viscositeit wordt ook wel dynamische viscositeit genoemd.

De viscositeit kan ook op andere manieren worden gemeten zoals met een uitstroombeker, of een capillair viscositeitmeter. Hierbij wordt de uitstroomsnelheid gemeten die uiteraard afhankelijk is van de... Lees verder

Afschuifspanning en afschuifsnelheid

Stel dat een vloeistof zich tussen twee platen bevindt. De afstand tussen de twee platen bedraagt x (m). De bovenste plaat heeft een oppervlakte A (m2). Stel dat deze plaat zich naar rechts beweegt, terwijl de onderste plaat stil staat. In de bewegingsrichting van de bovenste plaat werkt... Lees verder

Flowcurves

Verschillende stromingseigenschappen (flowcurves)

Zoals eerder beschreven, zijn er een verschillende parameters die invloed op de viscositeit van een stof kunnen hebben. Alle parameters kunnen, afhankelijk van het soort te meten product, een... Lees verder

De factoren die viscositeit kunnen beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen de viscositeit beïnvloeden, hieronder bespreken we de meest voorkomende: Voorgeschiedenis en -behandeling, Temperatuur, Tijd, Druk en Meetsnelheid... Lees verder

Zwichtspanning

Een parameter die sterk gerelateerd is aan viscositeit is de zogenaamde zwichtspanning (in het Engels: Yield Stress). Materialen met een dergelijke zwichtspanning gedragen zich als een elastische vaste stof indien er een kracht op wordt uitgeoefend onder een... Lees verder

Eenheden

Om de viscositeit uit te drukken, zijn er 2 (meest gebruikte) eenheden. Dit verschil zit in het gebruik in Europa (SI eenheden) en de VS. Daarom hieronder een vergelijk tussen de verschillende eenheden... Lees verder


Offerte aanvragen