CT3 Texture analyzer

Op diverse materialen worden vaak mechanische testen uitgevoerd om een objectieve karakterisering van producten te krijgen.

Hierbij wordt een kracht op het te testen materiaal gelegd en wordt gekeken naar de vervorming hiervan. Deze krachten zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen, namelijk compressie en tensie (drukken en trekken).

In de levensmiddelen wordt ook getest om de nogal subjectieve beoordelingen, van bijvoorbeeld testpanels, om te zetten in een objectieve karakterisering. Men spreekt dan van textuuranalyse.

Applicaties:

 • Voedingsmiddelen
 • Zeep
 • Vet
 • Kaarzen
 • Asfalt
 • Gels & gelatine
 • Rubber
 • Was
 • Sponzen
 • Verfen
 • Lijmen
 • Farmacie

  Te meten parameters zijn o.a.: 

 • Elasticiteit
 • Hardheid
 • Plakkerigheid
 • Breekeigenschappen
 • Gelsterkte
 • Rijpheid
 • Stevigheid

 

 


Offerte aanvragen

Nauwkeurigheid van 0,5 % van de volle schaal.

Testsnelheden van 0,1 ~ 10 mm/s

Dynamisch meetbereik 75 mm met een resolutie van 0,1 mm.

Een zeer uitgebreide reeks van probes en accessoires is beschikbaar; terwijl ook klant specifieke probes gemaakt kunnen worden.

Een uitgebreide bibliotheek van applicatie berichten is toegankelijk voor de gebruiker.

Overeenkomend met GME en GMIA monografieën voor de gelatine Bloom test (AOAC en BS 757:1975 of de NEN 3802:1969 [bloomgetal]).


Offerte aanvragen

Deze Texture analyzer is uit te breiden met de volgende accessoires:

 • Veel verschillende probes
 • CT3 Pro software

Offerte aanvragen

Zeven verschillende bereiken:

         100 g

         1.000 g

         1.500 g

         4.500 g

         10 kg

         25 kg

         50 kg

 

 

Nauwkeurigheid van 0,5 % van de volle schaal.


Offerte aanvragen